Sterke verb etter mønster av å lese, og verbet å halde.

 

New to H5P? Read the installation guide to get H5P on your own site.